FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Prodikos


Prodikos (asi medzi 480/470 pred n. l. Iúlis na Keu - po 400 pred n. l. ?)

- grécky filozof - sofista a rétor. Jeho rodné mesto ho casto poverovalo diplomatickými úlohami v iných štátoch, o. i. v Aténach. Tak aj konal predbnášky a vyučoval za vyskoé honoráre.

Prodikos sa preslávil ako zakladateľ synonymiky. Vytvoril ďalej racionalistickú hypotézu o vzniku viery v bohov; ľudia podľa neho začali kedysi považovať za božské tie veci, ktoré najviac prospievali ich životu, ako slnko, oheň, vodu, O etických názoroch Prodika podáva zaujímavé svedectvo excerpt zo spisu 'Hórai' (Obdobia), v ktorom sa vykladá známy príbeh o mladom Hérakleovi, ktorý sa rozhoduje medzi cestami, ktoré mu ponúkajú Cnosť a Zloba.

V spise 'Peri fyseós anthropú' (O prirodzenosti človeka) sa Prodikos zaoberal fyziológiou a i tu uplatňoval svoju záľubu vo významovom rozlišovaní slov ( L263;507).

-----------
Prodikos>