FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Proces významový


proces významový

- postupná zmena významu/významov; procesuálny aspekt významového univerza. Príkladom významového procesu je: súdenie, myslenie, vývin významu, zmena významu (zužovanie významu, rozširovanie významu atď.), mienenie ...