FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Proces - odkazy


proces - odkazy

druhy/príklady procesov

názory na proces

objekt

postupnos»
príčina
procesor

stav
súvislos»
systém

účel
udalos»

vec

zákon prírodný