FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Proces - druhy/príklady


proces - druhy/príklady

činnosť

diferenciácia
difúzia kultúry

kryštalizácia magmy

mechanizmus obranný

poznávanie
premena
proces algoritmický
proces duševný
proces ekonomický
proces fyzikálny
proces komunikácie
proces materiálny
proces pedagogický
proces pracovný
proces psychický
proces reprodukčný spoločenský
proces rozhodovací
proces technologický
proces tektonický
proces telovýchovný
proces tvorby
proces výrobný
proces významový

reprodukcia
rozpúšťanie

semióza

transformácia
tvorenie

úpadok systému

vytesnenie
vývoj
vznikanie

zanikanie