FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Problematika filozofická


problematika filozofická

- súbor filozofických problémov. Filozofická problematika je jeden z najdôležitejších výnamových útvarov, pomocou ktorého definujeme špecifiku toho ktorého filozofického učenia, školy, smeru.