FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Problém - vznik


problém - vznik

"Každá viacej alebo menej homogénna skupina problémov, spracovaných a riešených určitým vedným odborom alebo teóriou, vzniká obvykle z istých potrieb, či už ide o potreby praktického alebo teoretického rázu. Existujú tu isté zdroje, súbory podnetov a motívov, ktoré vedú k teoretickej aktivite." (