FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Prírodnina


prírodnina

- hmotná súčiastka živej alebo neživej prírody ako predmet prírodovedého skú- mania, najmä v školách ( L209;588).

Linné rozdelil prírodniny do druhov, rodov, radov, tried a ríš a každej bytosti dal dve mená, jedno rodové, jedno druhové (pozri: A HREF="pojem.php?obl=Nxxxx"> nomenklatúra binomická).