FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Princíp aktualizmu


princíp aktualizmu

- v geológii: princíp, podľa ktorého všetky udalosti v dejinách Zeme sú výsledkom pôsobenia takých síl, aké účinkujú i dnes a s rovnakou intenzitou. Princíp aktualizmu sa dopĺňa o princíp vyvoja geologických procesov, podľa ktorého tieo sily mali často odlišný charakter a pôsobili s rozdielnou intenzitou.