FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Príklonka


príklonka

- enklitika - neprízvučné slovo prikláňajúce sa k predchádzajúcemu prízvučnému, napríklad slovo "ma" vo výraze "vidí ma".