FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Príčina (okazionalizmus)


príčina ( okazionalizmus)

- existuje jednak vlastná a jedine pravdivá (touto je Boh), jednak príležitostná (causa occasionalis), konečná, telesná vec.

Príležitostné príčiny (causae occasionales) sú len podnety, v ktorých sa prejavuje božie pôsobenie.