FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Príčina (aristoteles)


príčina ( Aristoteles)

- aition - faktor potrebný k vzniku konkrétnej veci; príčina je štvoraká: príčina materiálna (29) čiže látka (29), príčina formálna (29) čiže tvar (29), príčina finálna (29) čiže účel (29) a príčina pôsobiaca (29) alebo hybná.

Napríklad pri vytváraní sochy je bronz látkou, sochár hybnou príčinou a idea sochy v umelcovej hlave je účelom, ktorý sa po dokončení práce stane tvarom sochy.

Príčina materiálna a príčina formálna sú vnútorné príčiny (29), príčina finálna a pôsobiaca sú vonkajšie príčiny (29).

------------------------
príčina (Aristoteles)>