FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Príbeh


príbeh = príhoda = udalosť = historka
nem. Geschichte

- čo sa stalo, prihodilo; základný prvok ľubovoľného (materiálneho či duchovného) diania; pojem príbehu kolíše podľa toho, aké významové útvary intervenujú v priebehu jeho tvorby.

---------
príbeh>