FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Predpis organizačný


predpis organizačný

- spôsob vyjadrenia určitej relatívne pevnej formy vnútorného usporiadania organizácie, spoločnosti a pod. Orgnaizačné predpisy upravujú otázky nevyhnutné pre právne vystupovanie organizácie navonok, vymedzujú predmet jej činnosti a jej hlavné úlohy, určujú, ako sa tvorí vôľa organizácie, ktoré orgány a v akom rozsahu rozhodujú o veciach oragnizácie, kto je oprávnený túto vôľu vyjadrovať navonok atď. Organizačným predpisom je napr. štatút, stanovy, organizačný poriadok a pod. ( L524;642).