FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Predikát


predikát ( lat.)

- 1. log. : to, čo sa v logickom súde hovorí o predmete, subjekte súdu; vlastnos» predmetu; výraz alebo zmysel výrazu, ktorým sa niečomu (niekomu) niečo pripisuje (predikuje); 2. gram. prísudok ( L163;705 L715;575).

-----------
predikát>