FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Právo valašské


právo valašské

- súhrn právnych noriem a zvyklostí valašského obyvatelstva na Slovensku v 14. stor.- 17. stor., často potvrdené panovníkom (najznámejšie privilégium pre oravských a liptovských Valachov z 1474 vydané Matejom I. Korvínom). Podľa neho boli Valasi na určitý čas (6-20 rokov) oslobodení od všetkých poddanských povinností, neskôr od platenia cirkevného deviatku a roboty, za čo museli strážiť cesty, hranice a vykonávať vojenskú službu. Od 2. pol. 16. stor. utužovaním nevoľníctva ich práva postupne zanikali ( L715;763).