FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pravdepodobnosť


pravdepodobnosť

- miera premeny možnosti na skutočnosť pri hromadných javoch; kvalitatívne alebo kvantitativne určemie možnosti, že nastane nejaká udalosť. Stanovuje sa ako podiel počtu prípadov priaznivych javu a počtu prípadov možných pri konečnom počte pokusov.

Vo filozofii sa pôvodne termín 'pravdepodobnosť' používal na označenie ničoho, čo sa zdalo pravdivé, čo sa mohlo pokladať za pravdivé.

V matematike sa pravdepodobnosť skúma v teórii pravdepodobnosti ( L74;566).

------------------
pravdepodobnosť>