FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pravda aritmetická (leibniz, g. w.)-ei


pravda aritmetická ( Leibniz, G. W.)-EI

EI1
L. sa pokúšal dokazovať, že aritmatické pravdy sú analytické (cf. pravda aritmetická (Frege, G.)). "Kedže Leibniz však bol presvedčený, že všetky subjekt-predikátové vety sú v nejakom zmysle analytické, sotva to možno nazvať vyhranenou teóriou aritmetiky." ( L72;268)