FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pravda - odkazy


pravda - odkazy

alétheia
Amicus Plato, sed magis amica veritas.

dobro
druhy/príklady pravdy

gnozeológia

krása

názory na pravdu

Omne verum omni vero consonat.

teória pravdy korešpondenčná

učenie o dvojakej pravde

Verum index sui et falsi.