FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Praslovančina


praslovančina = praslovanský jazyk

- jazyk sformovaný v priebehu 2. tisícročia pr. n. l. - 1. tis. pr. n. l., ktorým hovorili predkovia Slovanov. Z neho sa vyvinuli

východoslovanské jazyky,
západoslovanské jazyky,
a južnoslovanské jazyky.

Praslovanský jazyk je rekonštruovaný spoločný slovanský prajazyk, z ktorého sa postupnou diferenciáciou (niekedy aj integráciou) vyvinuli všetky slovanské jazyky.

Praslovanský jazyk patril do satemovej skupiny indoeurópskych jazykov (pozri: satemové jazyky) ( L534;334).