FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Pránajáma


pránajáma ( sans.)

- jogové dýchacie techniky, dýchacie cvičenia, pomocou ktorých ovládame dych, IV. stupeň výcviku v aątangajoge ( L850;232).

Pránajáma je kontrola činnosti mysle stiahnutím zmyslových orgánov dovnútra. To znamená, ľe myseµ sa kontroluje bez zmyslových orgánov (po ich vylúčení). Kdekoµvek myseµ zablúdi, pokúste sa ovládnu» ju a vráti» naspä». Vrá» svoju myseµ naspä», ak na ňu pôsobí príjemná vôňa alebo nepríjemný zápach; pokús sa udrľa» ju pod vlastnou kontrolou.

------------
pránajáma>