FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pragmatizmus (james, w.)-ei


pragmatizmus ( James, W.)-EI

EI1.
"Pragmatizmus predstavuje vo filozofii ... empirický postoj. (...) Odmieta abstrakciu a nedokonalosť, slovné riešenia, zlé apriórne súdy, fixované princípy, uzavreté systémy, predstierané absolútna a pôvody. Obracia sa ku konkrétnosti a prirodzenosti, k faktom, k činnosti a moci. (...) Znamená to dať voľnosť možnostiam prírody oproti dogme, umelosti a nároku na konečnú pravdu.

(...) Je len metódou [ metóda pragmatická (James, W.)]." ( L31;50)

EI2.
"Zhoduje sa ... s nominalizmom, ustavične apelujúc na jednotlivosti; s utilitarizmom v zdôrazňovaní praktickych aspektov; s pozitivizmom v jeho odmietaní slovných riešení, neužitočných otázok a metafyzických abstrakcií.

To všetko sú ... antiintelektualistické tendencie." ( L31;51)
EI3.
V diele "Pragmatizmus" (1907) James formuluje hlavnú filozofickú zásadu pragmatizmu: Aby sme dosiahli dokonalú jasnosť vo svojich myšlienkach o nejakom predmete, musíme uvážiť, aké možné praktické účinky môže tento predmet obsahovať, aké vnemy môžeme od neho očakávať a na aké reakcie sa musíme pripraviť. Pravdivýn sa potom nazýva to, čo sa podľa nášho presvedčenia osvedčuje ako dobré. ( L31;45-46)