FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Poznanie vedecké (aristoteles)


poznanie vedecké ( Aristoteles)

- epistémé - vyvrcholenie celého procesu poznania (29) spočívajúce v postihnutí všeobecného a nevyhnutného. Vedecké poznanie sa opiera o zmyslovo poznávanú skutočnosť a prostredníctvom abstrakcie postihuje pojem. Vedecké poznanie zahrnuje aj teoretické poznanie. Nástrojom vedeckého poznania je logika (29). Vedecké poznanie sa odlišuje od mienenia (29).

Vedecké poznanie sa neombmedzuje iba na empíriu: zmyslové fakty sú preň iba prostriedkom postihnutia všeobecného ( L434;159 an.).