FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Poznanie rozumové (demokritos)


poznanie rozumové ( Demokritos)

- jasné poznanie (2), ktoré odhaľuje človeku veci také, akými v skutočnosti sú, pretože už nie sú znehodnotené "výronmi" vecí, čiže ich zmsylovými odrazmi v ľudskej duši. Rozumové poznanie umožňuje rozlíšiť medzi skutočnosťou takou, aká je naozaj, a skutočnosťou subjektívne percipovanou, čiže jej subjektívnym, relativnym odrazom. Rozumové poznanie umožňuje poznať atómy (2), ktoré sú zmyslami nepoznateľné ( L23;79).