FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Poznanie bezprostredné


poznanie bezprostredné

- znalosť ziskaná bez dokazovania, priame nazretie, na rozdiel od diskurzívneho poznania alebo demonštrativneho poznania. Zahrnuje sa sem intuícia , gnóza , extáza, zrenie, zjavenie, veštenie.