FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Povolanie


povolanie

- odbor pracovnej činnosti, profesia; poslanie, určenie, úloha. Povolanie je súhrn relativne ustálených, kvalifikovane a systematicky vykonávaných činností, ktoré v znácnej miere určujú spolocenské postavenie človeka. Povolanie predpokladá ovládanie určitých techník, pracovných operácií a manipulácií a príslušných teoretických poznatkov. Existuje niekoľko tisíc povolaní, napr. učiteľstvo, ... ( L189;97).