FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Používateľ katalógu


používateľ katalógu

- osoba, ktorá používa katalóg.