FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Používanie nástroja (antropogénia)


používanie nástroja ( antropogénia)

"Šimpanza používajúceho palicu na lov veveričky uvidel jeden americký vedec. Ako tvrdia včerajšie informácie japoneskej agentúry, je to prvý zaznamenaný prípad, keď iný cicavec než človek použil nejaký nástroj na ulovenie iného zvieraťa. Michael Huffman z kjótskej univerzity sledoval šimpanziu samicu, ako ulomila zo stromu dlhú vetvu a rukami a zubami z nej otrhala lístie. Potom palicu uchopila do pravej ruky, strčila ju do diery v strome, vytiahla z neho veveričku a uchopila ju do ľavej ruky. Celá akcia jej trvala minútu. Huffman je toho názoru, že samica pravdepodobne zdokonalila svoju loveckú techniku, aby mohla konkurovať šimpanzím samcom. Usudzuje ďalej, že výjav, ktorý sledoval v decembri v Tanzánii, by mohol podporiť teóriu, že pri vývoji ľudského rodu to bola žena, kto prvý začal používať nástroje [antropogénia]." (Tokio (CSTK) 19. 6. 1992)