FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Potreba sociálneho života


potreba sociálneho života

- nevyhnutnosť žiť v spoločnosti a byť tvorom spoločenským; jedna z významných individuálnych i sociálnych potrieb človeka, ktorá sa môže realizovať len v podmienkach spoločnosti, čiže v sociálnej skupine (v rodine, kmeni, rode, národe, štáte atď.). Je celkom vylúčené, aby človek naplnil potrebu sociálneho života mimo spoločnosti ( L1293;15).