FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Potravina


potravina

- základná požívatina , látka obsahujúca živiny, určené pre výživu človeka.