FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Postmodernizmus - významový útvar "p."-e


postmodernizmus - významový útvar "p."-E

E1.
"POSTMODERNISMUS je označení zrozené kulturně civilizační krizí. Na jeho kŕestním listu stojí datum 1917. Od pouhého slova k obecně pŕijímanému pojmu se tento výraz rozvíjel ve tŕech fázích, jejichž počátek vždy určuje publikování významného díla posouvajíího význam slova do nových souvislostí:

1. v období 1917-1946 je výraz 'postmodernismus', pŕípadně výraz 'postmoderní' používán ojediněle, pŕíležitostně, nicméně plní pŕíslušnou metodickou funkci,

2. v období 1947-1978 získává toto slovo postupné charakter pojmu s vysokým stupněm obecnosti a se značným heuristickým dosahem, stabilizuje se v různých oborech (literatura, architektura, výtvarné umění, filozofie dějin apod.).

3. po roce 1979 se pojem dostává do centra pozornosti mnoha oborů akademických i neakademických a získává status jednoho z hlavních sebereflexívních ('účetních') pojmů euroamerické kultury.