FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Poseidonios z apameie


Poseidonios z Apameie (asi 135 - 51 pr. n. l.)

- grécky filozof , predstaviteľ stoicizmu, najvýznamnejší žiak Panaitia, doxograf. Spojil opäť jednotlivé vedy a filozofiu do jednoty. Podnikol študijné cesty po celom svete (jeho hlavnými odbormi voli zemepis, dejpeis, astronómia), potom založil na Rode stoickú školu. Tak ho navštívil rad Rimanov, napr. Cicero a Pompeius, ktorého vojenským činom venoval obdivnú historiografickú monografiu.

Encyklopedické záujmy sa odrážajú v jeho literárnej tvorbe, známej dnes priamo iba zo zlomkov. Mal veľký vplyv na rímskych autorov: na Cicera, Sallustia, Caesara, Tacita, Seneku, Marka Aurelia. Cicero použil rad jeho prác, napr. v Somnium Scipionis cítiť ohlas jeho chápania sveta (cf. svet (Poseidonios)) ( L191;499).