FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Polykarpos


Polykarpos zo Smyrny (+ 154)

- apoštoský otec; zomrel vo vysokom veku mučeníckou smrťou upálením: správu o nej podáva spisok Martyrium Polycarpi (Polykarpovo mučeníctvo). Polykarp usporiadal zbierku Ignatiových listov. V kresťanskom písomníctve začína Umučenie Polykarpovo nový literárny druh, akty mučenícke.