FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pole dát


pole dát

- array, field - súhrn dát usporiadaných takým spôsobom, že všetky dáta možno jednotne vyberať a spracúvať. Polia dát tvoria dátový záznam.