FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pojem (marx, k.)


pojem ( Marx, K.)

- myšlienková reprodukcia vnútorného členenia, vnutornej štruktúry predmetu v jej vývoji, vzniku, existencii a zániku. Pojem je logická forma, ktorá vnútorne zjednocuje štrukturálne genetické hľadisko. Pojem je rozumové pochopenie, myšlienková reprodukcia, myšlienkové zmocnenie sa, myšlienkový odraz (Wiederspiegelung) predmetu v jeho štruktúrálne genetickej podstate, t. j. štrukturálne genetickej zákonitosti ( L1081;68-69).