FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pojem kategórie


pojem kategórie

- kognitivny významový útvar, ktorý je výsledkom poznania kategórie; pojem kategórie treba odlišovat od kategórie: sú to dva odlišné významové útvary.