FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pohľadávka


pohľadávka

- nárok veriteľa ( právnickej osoby alebo fyzickej osoby) na peňažné alebo vecné plnenie zo strany dlžníka.