FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pohľad


pohľad

- je prvotný biologický komunikačný prostriedok, ktorý funguje aj u zvierat relativne nižšieho druhu. Aj u nich možno pozorovať, že pohladu, ktorý sa na ne upiera, pripisujú význam a že sa pokúšajú sledovať smer pohľadu iného zvieraťa. Pohľad je komunikačný signál prenikajúci aj hranicami druhu. Na správanie zvierat môže mať vplyv aj pohľad iného človeka. Pre iné živé bytosti sú oči významnými nositeľmi informácií, preto ich pohlad automaticky vyhľadáva. Citlivosť človeka na pohľad sa objavuje veľmi skoro. Očiam pripisujú veľký význam aj dorastajúce deti. Automaticky pozorujú oči druhého človeka, dlho sa pokúšajú schovávať takým spôsobom, že sa nepozerajú do ocí toho druhého a myslia si, že ich neviedieť. Oči môžu byť aj zdrojom rozličných fantázií, očí sa možno zľaknúť, oči môžu aj upokojiť. Problém pohľadového správania (looking behaviour) sa stal samostatnou výskumnou oblasťou ( L314; 112an.).

---------
pohľad>