FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Poézia slovenská


poézia slovenská

- súčasť slovenskej literatúry, ktoá zaujímala v jej dejinách vedúce postavenie, a to veršovou formou, aj prevažne lyrickým obsahom. Nadväzovala historicky aj geneticky na ľudovú piesňovú folklórnu tvorbu. Trvalý pomník slovenskej ľudovej poetickej tvorivosti postavil J. Kollár (Národné spievanky, 1834, 1855).

-------------------
poézia slovenská>