FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Podnikateľ


podnikateľ podnikateľ (FT)

- fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva sústavnú zárobkovú činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, je zapísaná v obchodnom registri, alebo podniká iba na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľ ako fyzická osoba by sa mal popri chuti podnikať (vyvolanej napríklad snahou zbohatnúť) vyznačovať odvahou, iniciatívou, energiou, odbornosťou, tvorivosťou ( L965;196 L216;181).

-------------
podnikateľ>