FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pôda (ekonómia)


pôda ( ekonómia)

- jeden z výrobných faktorov a súčasne najdôležitejší prirodný zdroj, pretože bez pôdy nemožno vyrábať potraviny, bez nej nemôžu existovať ani iné druhy výrob , poskytuje pre výrobu nevyhnutné suroviny a energie a bez nej by vôbec neexistoval život na Zemi.
Pôda je vzácnym statkom napriek tomu, že nie je výsledkom výroby. Vyplýva to zo skutočnosti, že jej množstvo je obmedzené, nemožno ju rozširovať, možno ju však intenzívnejšie využívať.
V súvislosti s pôdou je dôležité sledovať jej úrodnosť a polohu, ktorú má vzhľadom na odbytištia poľnohospodárskej produkcie. Z toho potom vyplýva veľkosť a typ pozemkovej renty ( L216;191).