FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Počítač číslicový


počítač číslicový

- počítač, ktorý spracúva číslicové hodnoty, ktoré sú reprezentované pomocou dvoch diskrétnych, presne rozlíšiteľných signálov. Všetky dáta a programy sú vnútri počítača zakódované ako postupnosti 0 a I. Vstupné zariadenia preložia všetky vstupy do číslicového tvaru a obrátene, výstupné zariadenia transformujú všetky výstupy z číslicovej reprezentácie do čitateľného tvaru.

Číslicový počítač pozostáva z prepojenia viacerých jednoduchých funkčných jednotiek. Základnými stavebnými jednotkami každého číslicového počítača sú napríklad preklápacie obvody na realizovanie pamäti a hradlo AND resp. hradlo NOT na realizovanie logických a riadiacich funkcií ( L426;70).

--------------------
počítač číslicový>