FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Platon - významové útvary


Platon - významové útvary

anamnéza (9)

blaho (9)
brucho (9)

cnosť (9)

človek (9)

dialektika (9)
duch (9)
duša (9)
duša človeka (9)
duša rozumová (9)
duša srdnatá (9)
duša žiadostivá (9)

eristika (9)

filozof (9)
filozofia (9)
filozofia Platonova

hlava (9)
hruď (9)

idea (9)

kozmos (9)
krása (9)

meno (9)
methexis (9)
metóda filozofovania (9)
mienenie (9)
mimézis (9)
monáda (9)
múdrosť (9)
mužnosť (9)

nesmrteľnosť duše človeka (9)
nič (9)
noetika Platonova

obraz (9)

parusia (9)
poznanie (9)
pravda (9)
príčina (9)
príklad (9)-EI
princíp (9)

rozpamätávanie sa (9)
realita (9)

skutočnosť (9)
slnko (9)
spravodlivosť (9)
starnutie (9)
striedmosť (9)
súcno (9)
svet (9)
svet ideí (9)
svet zmyslový (9)
synkrisis (9)

štát (9)

telo (9)
telo človeka (9)
teológia (9)
teória ideí Platonova

učenie Platonovo
umenie (9)
umiernenosť (9)

vec (9)
vedenie (9)
výchova (9)