FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Platnos»


platnos»

- matie záväznosti, uznávanie za záväzné; účinnos», matie účinnosti.