FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Plastika


plastika

- každé jednotlivé sochárske dielo volné i viazané, ktoré vzniklo nanášaním hmoty (modelovaním), ale aj sochárska tvorba vôbec, sochárstvo. Od plastického postupu odlišujeme postup skulptívny ( L831;161).