FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Plánovanie výroby pomocou počítača


plánovanie výroby pomocou počítača = CAP = copmputer-aided production planning

- súčas» CAE; systémy transformujúce výkresy vytvorené systémom CAD na riadiace informácie (programy) pre obrábacie stroje ( L426;248).