FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Planimetria


planimetria

- geometria v rovine; náuka zaoberajúca sa skúmaním rovinných geometrických vlastností a vz»ahov útvarov.