FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Planéta


planéta (gr. ASTER PLANETES = blúdiaca hviezda)

- obežnica; veľké nebeské teleso, ktoré sa pohybuje po mierne elipsovitej dráhe okolo Slnka a svieti odrazeným slnečným svetlom. Z hľadiska fyzikálnych vlastností sa planéty slnečnej sústavy delia na terestrické (Merkúr, Venuša, Zem, Mars) a joviálne (Jupiter, Saturn, Urán, Neptún). Samostatné postavenie má Pluto, ktorý sa fyzickými vlastnosťami aj veľkosťou líši od obrovských joviálnych planét ( L206;451).

----------
planéta>