FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Písmo (derrida, j.)


písmo ( Derrida, J.) fr. écriture

- je model textu, ktorý už neplatí ani ako uzavretý, ani ako sémanticky jednoznačný. Derrida chce svojím pojmom znaku, ktorý už neurčuje prostredníctvom pojmu reprezentácie, rehabilitovať písmo, ktorého zmysel a význam vdačia za svoju existenciu diferencii: Svet sám nadobúda význam iba potiaľ, pokiaľ ho čítame ako otvorený text.