FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pevnosť


pevnosť

- mechanická vlastnosť, schopnosť materiálu bez porušenia odolávať účinku pôsobiacich mechanickych síl, napríklad pevnosť v tlaku, pevnosť v ťahu, pevnosť v ohybe atď.; medzná hodnota napätia, pri ktorej sa porušuje súdržnosť materiálu ( L159;330).