FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Petty, w.


Petty, sir William (1623 - 1687)

- anglický ekonóm, štatistik a lekár, spoluzakladateľ klasickej politickej ekonómie a zakladateľ pracovnej teórie hotnoty: objavil, že hodnotu tovaru určuje práca vynaložená na jeho výrobu. Základom mzdy je podľa neho existenčné minimum robotníka. Nadhodnota (ktorú považoval za rentu alebo úrok) je podľa neho priamo úmerná výške mzdy.